Børneattester

Én gang årligt indsendes børneattester på alle instruktører og trænere, der har med børn og unge at gøre.

Attesten kan hentes her.

På attesten anføres flg. person som kontaktperson:

Formand Jan Hartung