Ny bestyrelse i Dybbøl Badminton!

5. maj 2015 21:31 , af Peter Andreasen

I sidste uge afholdt Dybbøl Ungdom og Idræt den årlige generalforsamling, og den gælder samtidig som årets general forsamling for alle afdelinger i DUI – heriblandt Dybbøl Badminton. Årets generalforsamling er stedet hvor de enkelte afdelinger beretter om tilstanden i den enkelte idræt og hvor nye tiltag diskuteres. Herudover er det ved denne lejlighed at de enkelte afdelings bestyrelser vælges/ændres.

Som de fleste af Jer sikkert husker har vi igennem de sidste 3 år gennemgået en ret stor forandring i Dybbøl Badminton – ikke mindst på ungdomsfronten hvor vi er gået fra ca. 20 til 110 medlemmer. Dette b.la. takket være en dygtig og aktiv bestyrelse.

Årets generalforsamling blev for Dybbøl Badminton tiden for udskiftning i bestyrelsen. Bjarne Lausten og Torben Christensen valgte begge at takke af – herfra en stor tak for jeres indsats for Dybbøl Badminton, vi håber fortsat at kunne trække på Jeres hjælp J

Thomas Iversen som har været en utrættelig og engageret formand igennem mange år har valgt at blive i bestyrelsen – men med andre opgaver end formandsposten. Tak til dig Thomas for din store indsats – vi glæder os til fortsat godt samarbejde!

Dette betyder at vi har fået en ny/forandret bestyrelse i Dybbøl Badminton.

Den ny bestyrelsen ser ud som følger (se billeder her):

  • Ungdom, Frank Hansen
  • Motion/senior motion, Thomas Iversen
  • Økonomi, Elund Christensen
  • Aktiviteter mv., Pernille Lausten
  • Næstformand og senior, Denis Lausten
  • Formand, Peter Andreasen

Jeg kan med sikkerhed sige I får en engageret og badminton passioneret bestyrelse som vil fortsætte det arbejde der har været udført tidligere. Vi har allerede en rigtig velfungerende klub med muligheder for alle uanset alder, køn og niveau. Badminton generelt i Danmark har det svært, men vi har vist i Dybbøl Badminton at hvis vi vil badminton kan det sagtens lykkedes - og det er I en stor del af!

I den kommende sæson vil vi udover de allerede kendte aktiviteter som dreng/pige træning, klubmesterskaber, holdturnering, fokusstævner osv. starte op med nye tiltag - heriblandt:

  • Klub Frivillig: Med så mange og forskellige aktiviteter har vi brug for alle gode kræfter – og helt ærligt det er da rigtig sjovt at være med hvor det sker – så meld Jer til hos Denis som allerede har en masse ideer i støbeskeen
  • Eget ungdomsstævne: I weekenden den 12-13 december i Dybbøl Hallen/Skansen – fuldt blus på alle rækker fra U9 til U19 – masser aktivitet og masser brug for hjælp.
  • Forældreaften: introduktion til det lille spil med fjerbold, regler, badmintonpeople etc.
  • Lørdags fjerbold med far og mor – eller naboer

Og sikker meget mere :)

Vi er så småt ved at ligge sidste hånd på den kommende sæsons Årskalender og vil så snart den er færdig sende den rundt, så I ved hvornår der er gang i den i Dybbøl Badminton.

Hvis I har gode ideer til nye tiltag, ændring af ”gamle” eller andre input så tag endelig fat i en fra bestyrelsen, i hallen eller hvor vi nu mødes – JERES input betyder at vi kan skabe en endnu mere fantastisk klub en vi allerede har!

Til sidst vil hele bestyrelsen ønske fortsat god sommertræning, god sommer og på rigtig meget gensyn i august til sæsonen 2015/2016